Kang So Young by Choi Yong Bin for Vogue Girl Korea June 2012

Kang So Young by Choi Yong Bin for Vogue Girl Korea June 2012